..:: abuyazid's book ::..

Portal yang memuat artikel-artikel assunnah juga download ebook dan kajian-kajian islam dari ustadz salafiyin di Indonesia

01 April 2010

7 Larangan Syari'at Bagi Wanita

Posted by Abu Yazid |

Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah terhadap syariat yang dibawanya. Dan sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, baik ketaatan dalam melakukan kewajiban atau ketaatan dalam menjauhi larangan.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 59:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Allah juga berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 7:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

Dan setiap muslim harus "taslim" atau berserah diri atas setiap yang Allah dan Rasul-Nya putuskan, tidak boleh memilih-milih keputusan tersebut dengan hanya mengambil yang ringan dan meninggalkan yang berat.

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab: 36.

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata"

Berikut adalah beberapa hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya bagi seorang muslimah, yang disampaikan oleh Ust. Yazin bin Abdul Qadir Jawwas. Semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, yaitu menjauhi larangan-larangan tersebut. Barokallahufikum…

KAJIAN

Type : MP3
size : 41 MBs

Subscribe