..:: abuyazid's book ::..

Portal yang memuat artikel-artikel assunnah juga download ebook dan kajian-kajian islam dari ustadz salafiyin di Indonesia

Pokok Pembahasan :

  1. Beribadah harus mengikuti sunnah Rosulullah,(ittiba) yang merupakan implementasi dari makna Wa Asyhadu anna Muhammadar Rosulullah.
  2. Tauhid Uluhiyah mempengaruhi ketaatan seseorang.
  3. Semua yang ada didunia hanyalah merupakan perantara (wasilah) saja.
  4. Kebodohan terhadap ilmu tauhid, mengakibatkan aqidah kaum muslimin pada akhir zaman banyak yang lebih buruk dari aqidahnya abu lahab dan abu jahal.
  5. Keimanan harus dengan ikrar (diucapkan dengan lisan), tidak cukup dengan hati saja. sebagaimana paman nabi abu tholib secara hati menyakini akan kebenaran ajaran Nabi Muhammad, akan tetapi dia tidak mengikrarkannya dengan lisan.
  6. Kaedah pembatasan dalam bahasa arab. bila suatu kata yang seharusnya diletakan diakhir kalimat (khabar muqoddam) akan tetapi diletakkan didepan kalimat atau sebaliknya, maka bermakna pembatasan “Hanya”, atau ada sesuatu hal didalamnya.
  7. Laknat Allah kepada para pelukis / pematung.
  8. Islam tidak mengharamkan perbudakan.
  9. Rusaknya aqidah para penziarah tempat2 / kubur2 yang dikeramatkan.

Download :

KAJIAN

size :
type : MP3 @24KBps

Subscribe