..:: abuyazid's book ::..

Portal yang memuat artikel-artikel assunnah juga download ebook dan kajian-kajian islam dari ustadz salafiyin di Indonesia

Bab Guluw kepada kuburan orang sholeh akan menjadikannya sebagai berhala
tanggal kajian 26.04.2010

Pokok pembahasan:
1. Zaman Jahiliah, dimana jaman manusia tidak mengetahui bagaimana menyembah Allah dengan benar, bukan jaman dimana manusia tidak mengetahui tentang Allah sama sekali.
2. Hal 2 yang terbalik yang dilakukan ummat manusia pada umumnya saat ini.
3. Orang 2 Jahiliah memuliakan orang2 yang sedang berhaji.
4. Hadits Rosulullah melaknat wanita yang berziarah kubur dan orang 2 yang membangun kuburan dan memakaikan atribut yang tdk disunnahkan pada kuburan.
5. Pendapat para ulama tentang hadits tsb.
6. Hukum 2 terhadap ziarah kubur: Sunnah, Bid’ah, Syirik.
7. laknat adalah doa buruk untuk akherat. laknat pasti doa buruk, doa buruk tidak pasti laknat. laknat hanya untuk pelaku dosa2 yg sangat besar. Hukum mendoakan buruk untuk seseorang.
8. Kaedah : Dalil umum bertemu dalil khusus.

Download

KAJIAN

size : 11,80 MBs
type MP3

Subscribe