..:: abuyazid's book ::..

Portal yang memuat artikel-artikel assunnah juga download ebook dan kajian-kajian islam dari ustadz salafiyin di Indonesia

Bab 57 Qona’ah
Hadist 527, 528
Tanggal kajian 01.05.2010 Pokok Pembahasan:
1. Pemahaman secara zhohir harus sesuai dengan kaedah bahasa arab.
2. Tidak baik shodaqoh yang maksain.
3. Menjaga diri untuk tdk meminta minta.
4. Allah akan mencukupi orang yang merasa cukup.
5. Halalnya orang tua yang mengambil harta anaknya tanpa izin tanpa syarat.
6. Halalnya istri mengambil harta suaminya tanpa izin dengan syarat.
7. Perkataan pendeta yang termaktub dalam kitab injil tentang orang kaya.
8. Sunnah menarik hati orang kafir dengan segala cara yang halal agar masuk islam.
9. Ridho belum tentu ikhlash, Ikhlash belum tentu ridho.
10. Kemulian Rosulullah, beliau tidak pernah tidak memberi ketika diminta.
11. Kemulian orang2 anshor, maka tercelalah orang2 yang membenci orang2 anshor.
12. Sepatutnya seorang pemimpin menasehati umatnya, terutama bila umatnya terjatuh dalam perkara yang haram.
13. Seorang Pemimpin (Kholifah, Raja, Presiden) berhak membunuh orang2 yang sepatutnya dibunuh (menurut syar’i).
14. Subhat demokrasi.
15. Kaedah ” Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah”

Download

KAJIAN

size : 12,06 MBs
type MP3

Subscribe