..:: abuyazid's book ::..

Portal yang memuat artikel-artikel assunnah juga download ebook dan kajian-kajian islam dari ustadz salafiyin di Indonesia

Lanjutan kajian Syarah Aqidah Wasithiyah karya Syaikh Utsaimin rahimahulloh....

Sedikit mengulang pembahasan sebelumnya tentang bagaimana berkembangnya bid'ah. Dari awalnya hanya berbicara mengenai manusia (makhluq) lama-lama sampai berbicara tentang Alloh.

Beberapa Pokok pembahasan :
1. Hakikat menolak Ayat Alqur’an.
2. Anjuran memulai amalan baik dengan menyebut basmalah, kecuali amalan dicontohkan Rosulullah dengan tidak diawali dengan basmallah seperti mengawali sholat, dan lainnya.
3. Kaedah yang dimaksud dengan kata “manusia” yang ada dalam ayat ayat alqur’an yang membuat Imam Ahmad terkagum-kagum terhadap imam Syafi'i.
4. Keutamaan imam syafi’i.
5. Kaedah bahasa arab, Sesuatu yang seharusnya diletakkan didepan kalimat akan tetapi diletakan dibelakang atau sebaliknya, bermakna pembatasan/pengkhususan seperti hanya/kecuali.
6. Untuk memahami arti alqur’an, mutlaq harus menggunakan kaedah bahasa arab.
7. Salah satu penyebab SALAH PAHAM dan AWAL PULA KESESATAN dalam islam adalah ketika memahami ayat alqur’an dengan terjemahan, dan tidak paham dengan kaedah bahasa arab. Terutama saat islam ini mulai dipeluk oleh bangsa ajam (non arab)
8. Haram menggunakan nama nama Allah untuk penamaan sesuatu makhluk. Kecuali diawali dengan Abdul... atau yang semisalnya. Jika menamai dengan Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja ini yang dilarang.
9. Satu satunya jalan menuju surga adalah dengan mengikuti syariat sesuai dengan sunnah Rosulullah Sholallahu alaihi wassalam.
10. Doa buruk yang boleh dan yang haram.

Silahkan download kajiannya :

KAJIAN

type : MP3
size : 12,1 MBs

Format lain : WAV (Good Quality/Original) 16 MBs | OGG Vorbis 12 MBs

Subscribe