..:: abuyazid's book ::..

Portal yang memuat artikel-artikel assunnah juga download ebook dan kajian-kajian islam dari ustadz salafiyin di Indonesia

Kajian Kitab Tauhid pekan ini sedikit mengulang pembahasan pekan lalu, diantaranya makna dari dalil "min anfusikum" Apakah arti dari kalimat ini adalah Rasululloh di datangkan dari kalangan Arab atau kalangan manusia secara umum. Alhamdulillah ustadz menjelaskan dengan rinci sesuai dengan apa yang ditulis oleh Syaikh Utsaimin, sehingga jelas makna yang terkandung didalam kalimat ini adalah dari kalangan manusia secara umum, karena jika berarti dari kalangan Arab maka teks nya harusnya berbunyi "min hum" tanpa kata "anfus".
Juga dijelaskan mengenai sifat dari Rasululloh yang "ro'uf dan rahim" kepada kaum mukminin saja, tidak kepada orang kafir dan lainnya.
Dan di dalam kitab ini juga dijelaskan tentang kaedah-kaedah bahasa Arab yang begitu luas, sehingga ketika mubtada' berada di akhir pasti ada makna yang tersimpan di dalamnya.
Selanjutnya juga dibahas mengenai rahmat Alloh yang diturunkan di dunia ini, yang hanya dengan satu dari 100 rahmat Alloh saja, kita tidak mampu menghitungnya. Padahal satu rahmat itu sudah Alloh berikan semenjak dahulu kala hingga nanti hari akhir. Dengan satu rahmat itu, semua bagian makhluk sudah dapat merasakan manfa'atnya. Bahkan ketika seekor hewan yaitu induknya yang mengangkat kakinya agar anaknya tidak terinjak pun sudah merupakan rahmat Alloh.
Maka bisakah anda bayangkan, 99 rahmat yang Alloh akan berikan kepada penghuni surga nanti. Padahal penghuni surga itu amat sedikit, perbandingannya 1 dari 1000 orang, subhanalloh. Maka inilah yang seharusnya kita kejar, bukan nikmat dunia yang pasti akan habis dan rasanya tidak akan melebihi kenikmatan rahmat Alloh nanti di surga. Wallohu a'lam
Silahkan download rekaman kajiannya berikut :
type : MP3
size :12,9 MBs
Format lain : WAV (Original and Good quality 16,9 MBs) | OGG Vorbis 12,1 MBs

Subscribe